Rahastosijoittaminen on riskittömämpi tapa sijoittaa

Rahasto on sijoitusmuoto, joka voi sisältää esimerkiksi osakkeita ja korkosijoituksia. Nämä puolestaan tuovat rahastolle tuottoja, jotka voivat muodostua esimerkiksi korkojen tai osinkojen muodossa. Kun ostat rahastoa, saat rahasto-osuuden ja oikeuden sijoittamasi rahaston tuottoihin. Paneudumme rahastosijoittamisen maailmaan tarkemmin tässä artikkelissa.

Jos olet sijoittanut rahastoon, varasi on hajautettu rahaston sisältämiin sijoituksiin. Sijoitusrahastoja on olemassa useanlaisia, joista jotkut ovat parempia aloittelevalle sijoittajalle tai jos olet kiinnostunut tietynlaisista sijoituskohteista muita enemmän. Tämä opas kertoo rahaston toiminnasta ja siihen liittyvistä seikoista, joita sinun kannattaa huomioida ennen kuin alat sijoittamaan rahastoihin.

Kannattaako rahastosijoittaminen?

Jos kerrytät rahaa pankkitilillesi ja annat sen maat passiivisena tililläsi, laskee sen arvo vuosien kuluessa inflaation ansiosta. Edes pankkitilin korot eivät riitä kattamaan inflaation vaikutuksia. Tämä tarkoittaa, että kannattavampi ja tuottavampi tapa vaurastua on yleensä sijoittaminen, jota voi kohdistaa esimerkiksi rahastoihin.

Rahastosijoittaminen on helppo keino säästää ja sijoittaa ja se sopii hyvin sinulle, vaikka olisitkin aloitteleva sijoittaja. Kun ostat rahasto-osuuksia joko satunnaisesti tai säästät säännöllisesti, pääset hyötymään rahaston tuotoista säästökertymien lisäksi. Rahastojen tuotto-odotus on likimain 7 % vuodessa, jolloin omien säästöjen päälle voit mahdollisesti saada mittavan lisäsumman rahaa.

Mittaa riskinsietokykysi rahastojen valinnassa

Vaikka rahastot ovat suhteellisen helppo tapa aloittaa sijoittaminen, tulee sinun muistaa, että rahastot ovat sijoitustoimintaa ja sijoittamiseen sisältyy aina riskinsä. Toteutuvan tuoton ennustaminen on mahdotonta ja sinun pitää myös tiedostaa rahastoihin liittyvä todellinen mahdollisuus, jossa et saa sijoittamiasi varoja takaisin. Tämän takia riskinsietokyvyn määrittäminen on erittäin tärkeää, jotta et aseta itseäsi taloudellisesti liian tiukkaan tilanteeseen.

Kaikenlaisessa sijoittamisessa on aina riskinsä, mutta riskin suuruus vaihtelee. Mitä suuremman riskin ottaa, sitä suurempia tuottoja voi saada. Esimerkiksi kryptovaluuttoihin sijoittaminen on erittäin riskialtista ja se on erilaista sijoitustoimintaa kuin perinteinen rahastosijoittaminen. Kryptovaluutat ovat saaneet enemmän mediahuomiota osakseen niiden ailahtelevuudesta, ja uutisten aiheena on enenevissä määrin ollut esimerkiksi Bitcoin kurssi.

Jos et halua ottaa ollenkaan riskiä varoillesi, ei sinun kannata aloittaa sijoittamista. Jos kuitenkin haluat sijoittaa rahastoihin ja pitää sen riskit matalan, voi yksi varteenotettava vaihtoehto olla rahastot, jotka painottavat korkorahastoja tai korkosijoituksia. Jos taasen haluta tavoitella korkeampia tuottoja ja olet valmis ottamaan rahoilleen korkeampaa riskiä, voit harkita osakerahastoja ja osakesijoituksia painottavia rahastoja.

Ota huomioon sijoitusaika

Sijoitusaika vaikuttaa siihen, minkälainen rahasto sinun kannattaa valita. Jos olet aloitteleva sijoittaja, olisi sinun hyvä pohtia aikaväliä, jonka puitteissa haluat sijoittaa. Jos valitset lyhyen sijoitusajan, saattaa matalariskinen rahasto olla kannattavampi vaihtoehto. Korkeariskiset rahastot ovat usein parempi vaihtoehto, jos haluat harrastaa pidemmän aikavälin sijoitustoimintaa. Tämä johtuu siitä, että niissä on usein enemmän ajallista hajautusta.

Kun valitset itsellesi sopivaa rahastoa, kannattaa siinä ottaa puntariin esimerkiksi kiinnostuksen kohteesi ja riskinsietokykysi. Lisäksi sinun tulisi pohtia, haluatko seurata rahastoa aktiivisemmin vai passiivisemmin. Näiden pohdintojen avulla voit rajata jo melko hyvin vaihtoehtojen määrää ja löytää sitä mukaa jouhevammin sopivan rahaston.

Aktiivinen ja passiivinen rahasto

Rahastot voidaan jaotella aktiivisiin ja passiivisiin rahastoihin. Aktiivisella rahastolla salkunhoitaja tekee aktiivisesti sijoituspäätöksiä rahaston hyväksi. Salkunhoitaja saa tästä korvausta hallintopalkkioiden muodossa, jota rahasto-osuuden omistajat maksavat. Tämän takia aktiivisten rahastojen hallinnointikulut ovat suurempia kuin passiivisten rahastojen.

Aktiivinen rahasto saattaa sopia paremmin sijoittajalle, joka haluaa maksaa rahastosta huolehtimisesta. Aktiivinen rahasto saattaa aikaansaada parempia tuottoja, mikä johtuu salkunhoitajan ammattitaidosta ja rahaston aktiivisesta hallinnoinnista. Tuottoa voi kuitenkin nakertaa aktiivisen rahaston suuret hallinnointikulut.

Passiivisten rahastojen kohdalla salkunhoitaja ei seuraa aktiivisesti rahastoa. Salkunhoitaja ei myöskään tee aktiivisia sijoituspäätöksiä, jolloin rahaston seuraaminen on enemmän sijoittajan omalla vastuulla.

Tämä tarkoittaa, että passiivisten rahastojen hallinnointikulut ovat pienemmät kuin aktiivisen rahaston. Passiivista rahastoa kannattaa harkita sijoittaja, joka on valmis itse seuraamaan rahastoaan eikä halua maksaa suuria hallinnointipalkkioita aktiivisen rahaston tapaan.