Kryptovaluutta

Kryptovaluutta on eräänlainen digitaalinen valuutta, joka käyttää kryptografiaa. Kryptovaluuttojen määrä on kasvanut nykyään lähes 6000:een, ja uusia luodaan koko ajan. Bitcoin on yksi tunnetuimmista kryptovaluutoista, sillä se perustettiin vuonna 2008. Vaihtoehtoisiksi valuutoiksi (myös ”altcoineiksi”) kutsuttuja kryptovaluuttoja on useita satoja erilaisia, joilla voi olla erilaisia ominaisuuksia ja tavoitteita. STEEM-kryptovaluutta esimerkiksi suunniteltiin palkitsemaan sisällöntuottajia Steem-alustalla, joka lanseerattiin vuonna 2016.

Todellisuudessa hyvin harvat kryptovaluutat ovat olemassa Bitcoinin kaltaisessa hajautetussa yhteisössä. Vaikka kryptovaluutta on lähes aina avointa lähdekoodia, kehityksestä vastaa silti usein keskitetty taho. Monilla kryptovaluutoilla on erillinen organisaatio, joka ohjaa ja säätelee niiden kehitystä ja suuntaa.

Pankit ja valtiot sekä Kryptovaluutta

Myös pankit käyttävät nyt kryptovaluuttoja. Tunnetuin esimerkki on Ripplen XRP, jota voidaan käyttää pankkien likviditeettiongelmien ratkaisemiseen. Useat maat kehittävät omaa kryptovaluuttaa. Venezuelan Petro on maailman ensimmäinen valtion omistama kryptovaluutta. Ruotsi on tutkinut eKronan käyttöönottoa jo vuosia. Myös Viro ja Venäjä yrittävät luoda omia kansallisia kryptovaluuttojaan.

Kryptovaluuttojen arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella kryptovaluuttamarkkinoilla, joihin vaikuttavat suosion lisäksi myös kyseisen valuutan enimmäismäärä, liikkeessä olevan valuutan määrä ja louhintakustannukset, jotka vaihtelevat eri valuutoissa. Toukokuussa 2021 kryptovaluuttojen markkina-arvo oli noin 1650 miljardia dollaria, josta Bitcoinin osuus oli noin 44 prosenttia ja Ethereumin noin 18 prosenttia.

Kryptovarat

Bitcoin on yksi tunnetuimmista virtuaalivaluutoista, hajautettu virtuaalivaluutta, jonka voi vaihtaa oikeaan rahaan, kuten euroon. Se on myös kaikkien kryptovaluuttojen isoisä, monimutkaiseen matematiikkaan perustuva ja salauksella suojattu virtuaalivaluutta. Kryptoraha perustuu yksityiseen ja julkiseen avaimeen, joita käytetään rahan siirtämiseen henkilöltä toiselle ja jotka salataan ennen jokaista siirtoa.

Virtuaalivaluuttoja, erityisesti Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja, voidaan pitää eräänlaisena varallisuutena vain niin kauan kuin markkinat ovat olemassa. Kryptovaluuttojen ja virtuaalivaluuttojen sijasta puhutaan nykyään usein kryptovaroista. Bitcoinin ja sen kaltaiset virtuaalivaluutat ovat kuitenkin toistaiseksi suhteellisen pieni ilmiö, jolla on tällä hetkellä vain vähän vaikutusta rahoitusmarkkinoihin tai rahoitusvakauteen.

Kryptovaluutan ja virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut

Virtuaalivaluutan vaihtopalvelun luojalle on tärkeää tuntea hyvin digitaaliset valuutat, joilla käydään kauppaa. Virtuaalivaluutan vaihtopalvelun tehtävänä on analysoida jokainen kaupankäynnin kohteeksi otettava kryptovaluutta ja erityisesti määrittää, onko yksittäinen virtuaalivaluutta sijoituspalvelulaissa tarkoitettu siirtokelpoinen arvopaperi tai muu rahoitusväline. Rahoitusvälineillä käytävää kauppaa koskevia sääntöjä sovelletaan teknologianeutraalisti sellaisiin vaihtopalveluihin, joissa käydään kauppaa rahoitusvälineiksi katsottavilla virtuaalivaluutoilla.

Yleensä virtuaalivaluutanvaihtotoiminnan harjoittajalta ei vaadita toimilupaa, jos se käsittelee maksuvälinettä vastaavia kryptovaluuttoja ja kryptovaluuttoja, jotka on tarkoitettu tietyn hyödykkeen maksamiseen. Jos vaihtopalvelu ottaa fiat-valuuttaa (kuten dollareita) ostajalta tai välittää fiat-rahaa myyjälle, on otettava huomioon maksulaitosten määräykset, jotka voivat vaihdella organisaatiotyypistä riippuen.

Mitä on tokenit?

Hyödyllisyyspoletit ovat sovelluskohtaisia tarkoitukseen tarkoitettuja poletteja, jotka vastaavat tiettyyn tarpeeseen. Useimmilla tokeneilla ei ole omaa lohkoketjua, vaan ne toimivat olemassa olevassa lohkoketjussa, kuten Ethereumissa tai Stellarissa. Tokeneja voidaan käyttää esimerkiksi lento-, hotelli- ja/tai premium-pisteiden automaattiseen esittämiseen ostosten yhteydessä ja eri ohjelmista kertyneiden pisteiden vaihtamiseen. Voit vaihtaa lentopisteitäsi esimerkiksi ilmaiseen majoitukseen tietyssä kohteessa. Tokenit ovat virtuaalisia kuponkeja, joiden avulla voit ostaa erilaisia tavaroita ja palveluita.

Tokenit voivat parantaa globaaleja toimitusketjuja, koska IoT-laitteet voivat käydä itsenäistä verkkokauppaa. Saksassa tokeneita pidetään toisinaan teollisuuden tuottavuutta parantavana teknologiana. Jos sähköisessä kaupankäynnissä tehty mikrotransaktio olisi esimerkiksi 0,50 dollarin arvoinen, myyjä olisi velvollinen tekemään siitä Suomessa veroilmoituksen, koska Suomen verolainsäädäntö edellyttää nykyään tällaisia ilmoituksia tällaisissa tilanteissa.

Jos valuutan arvo nousisi euroon nähden tämän kaupan seurauksena, se verotettaisiin. Tappiot sen sijaan eivät olisi vähennyskelpoisia. Nämä liiketoimet saattavat, riippuen valuutan arvosta suhteessa euroon, tuottaa enemmän verovelvoitteita kuin koko liiketoimen loppuarvo.

Proof of work -protokolla

Proof of Work -protokolla määrittää, miten uusi virtuaalivaluutta luodaan. Uutta virtuaalivaluuttaa voi hankkia tarjoamalla laskentatehoa verkon käyttöön. Vastineeksi saat algoritmin tuottamia uusia virtuaalivaluuttayksiköitä palkkioksi siitä, että osaltasi vastaat valuutan ylläpidosta. Järjestelmän osallistujat palkitaan uudentyyppisellä kryptovaluutalla, joka syntyy jokaisen transaktion yhteydessä. Lisäksi verkostoon osallistuville louhijoille voidaan korvata osa yksittäiseen operaatioon liittyvistä siirtokuluista (louhijapalkkio).

Edellä kuvatulla tavalla virtuaalivaluutalla louhimalla ansaittua rahaa ei pidetä tuloverolain mukaan varallisuuden kartuttamisena, vaan se on ansiotuloa. Kun virtuaalivaluutta tai muu hyöty siirretään hänen hallinnassaan olevalle tilille, louhijan tulot määritetään tuolloin. Louhinnasta saatavat tulot kirjataan suoriteperusteisesti, joten louhintatyön arvo kirjataan, kun toiminnasta saadaan tuloja.

Poikkeustilanteessa verovelvollinen voi kuitenkin laskea louhimisesta saamansa tulot päivä- tai kuukausitasolla käyttäen keskimääräistä valuuttakurssia kertymisajanjakson aikana. Verovelvollisen valitsemaa ajanjaksoa on käytettävä samalla tavalla koko vuoden ajan. Arvostus voidaan suorittaa hyödyntäen jotain tunnettua virtuaalivaluutan pörssiä. Arviointi on tehtävä tietyn pörssin arvojen mukaisesti, jos verovelvollinen on käyttänyt vain sitä.

Proof of stake-protokolla

Uusia virtuaalivaluuttoja voidaan luoda olemassa olevan virtuaalivaluutan määrän perusteella, joka on väliaikaisesti lukittuna verkossa näiden valuuttojen suojaamiseksi. Tämän seurauksena on mahdollista saada vuodessa esimerkiksi 4 % lisää kryptovaluuttaa nykyisten päälle. Tässä skenaariossa tulojen katsotaan liittyvän suoraan olemassa olevaan omaisuuteen, aiemmin omistettuun virtuaalivaluuttaan. Lisävirtuaalivaluutan arvo verotetaan pääomatulona, koska se on peräisin jo omistetusta omaisuudesta.

Pääomavoitto kirjataan, kun virtuaalivaluutan haltija saa uuden kryptovaluutan hallintaansa. Tulon määrä määräytyy saadun virtuaalivaluutan käyvän arvon perusteella kyseisellä hetkellä. Louhinnasta aiheutuneet kulut, kuten sähkö- ja laitekulut, voidaan vähentää verotettavasta louhintatulosta. Virtuaalivaluutan haltija on siis verovelvollinen virtuaalivaluuttojen myynnistä saaduista tuloista.