Yleiskatsaus globaaleihin osakerahastojen markkinoihin

Jokainen lukijamme lienee jossakin kohtaa kuullut osakkeista, jotka nyt ovat jo suurimma osan ihmisistä tiedossa nykypäivänä. Osakkeet eivät kuitenkaan ole ainoa mahdollinen sijoitusmuoto, vaan nykyään niitä on tarjolla suorastaan lukemattoman suuri määrä. Tämä tarkoittaa, että mihin sitten halusitkaan sijoittaa, kykenet sen tekemään helposti. Osakkeiden omistus on perinteisesti ollut paitsi eräs suosituimmista sijoitustavoista, myös eräs helpoimmista ymmärtää täysin maallikkonakin. Osakkeita ostaessasi näet ostat kirjaimellisesti pienen palasen yritystä juuri sinun omistukseesi, jolloin pääset hyötymään paitsi yrityksen itsensä suorasta kasvusta ja arvonnoususta, myös yrityksen mahdollisesti maksamasta voitonjaosta, esimerkiksi osinkojen muodossa. Yksittäisten osakkeiden poimintaa onkin pidetty aina hieman osaavampien sijoittajien hommana, sillä harva tietää mitä osakkeita kannattaa ostaa. Kukaan ei näet ikinä voi olla varma siitä, mihin suuntaan markkinat liikkuvat, saatikka jokin yksittäinen osakekurssi niiden kaikkien joukossa. Tämän vuoksi nykyään onkin markkinoilla helppo ratkaisu sijoittaa varallisuuttasi käytännössä minkä tahansa markkina-alueen osakkeisiin. Tämä sijoitusmuoto on osakerahasto

Mitä osakerahastot ovat

Osakerahastot saattavat ensisilmäyksellä vaikuttaa erittäin vaikealta konseptilta, etenkin verrattaessa tavallisten osakkeiden verrattain yksinkertaiseen olemukseen. Osakerahastot toimivat kuitenkin täysin nimensä mukaisesti, osakkeisiin sijoittamalla. Osakerahastot tarjoavat sinulle siis mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin helposti ja yksinkertaisesti, ilman että sinun itse tarvitsisi huolehtia sijoitustesi hajauttamisesta tai yksittäisten osakkeiden analysoinnista ja valikoinnista osaksi salkkuasi. Osakerahaston tapauksessa koulutettu ja kokenut salkunhoitaja tekee sen nimittäin puolestasi, eikä sinun tarvitse kuin tarkistaa sijoitustesi tilanne aika ajoin.

Osakerahastoja on nykyään saatavilla käytännössä mille tahansa markkina-alueelle sijoittavina. Ne ovatkin erinomainen tapa sijoittaa minne tahansa päin maapalloa sitten halusitkaan. Kykenet niiden avulla hajauttamaan omistuksiasi helposti, mahdollistaen myös salkkusi globaalin hajauttamisen. Ne voivatkin osoittatua erinomaiseksi lisäksi itse kunkin sijoitusstrategiaan, etenkin strategisena työkaluna. Niitä voit käyttää joko kokonaisuudessaan korvaamaan suorat osakeostot, mikäli niin haluat tehdä, tai sitten tukemassa suoria osakeostoja, mahdollistaen näin pääomasi helpon hajautuksen, jolloin sinulle jää paremmin aikaa keskittyä pienempään määrään itse valikoimiasi osakkeita.

Millaiselle sijoittajalle osakerahasto soveltuu?

Moniin maltillisimpiin sijoituskohteisiin, kuten velkakirjoihin, sijoittaviin rahastoihin verratuna, ovat osakerahastot paitsi riskipitoisempia, myös luonnollisesti tuotto-odotuksiltaan korkeampia. Pitkällä aikavälillä osakerahastojen tuotto-odotuksen voidaan nimittäin historiallisen datan perusteella olettaa useista muuttujista riippuen asettuvan noin 6-10 prosentin luokkaan vuosittain. Moniin maltillisempiin rahastoihin ja sijoitusmuotoihin verrattaessa, tarjoavat osakerahastot kuitenkin korkeamman tuotto-odotuksen lisäksi myös korkeampaa riskitasoa. Korkeampi riskitaso ei pitkällä aikavälillä välttämättä kovinkaan paljoa näy, mutta esimerkiksi vuoden sisäistä arvonvaihtelua tarkastellessa, saattaa osakerahaston volatiliteetti olla varsin korkeallakin tasolla.

Osakerahastoja suositellaan pääasiallisesti pitkän aikavälin sijoittajille, niiden korkean volatiliteetin vuoksi, mutta mikään ei estä myös lyhemmän aikavälin sijoittajaa hyödyntämästä niitä. Esimerkiksi, mikäli tiedät jonkin tietyn alueen yritysten hyötyvän vaikkapa jostakin ilmiöstä, jota ei vielä syystä tai toisesta ole tajuttu laskea kyseisten yhtiöiden hintaan mukaan, saattaa lyhyelläkin aikavälillä olla mielekästä sijoittaa kyseiselle alueelle esimerkiksi osakerahastojen avulla. Vastaavasti osakerahastojen volatiliteetti on pääsääntöisesti sitä matalampi, mitä laajemmalla hajautuksella kyseinen rahasto varojaan sijoittaa. Esimerkiksi globaalisti, läpi sektoreiden sijoittava valtava osakerahasto on todennäköisesti volatiliteetiltaan pienempi kuin sellainen, joka sijoittaa esimerkiksi vain pienelle alueelle tai vaikkapa vain yhdelle sektorille, mahdollisesti riskipitoisella alueella, kuten kehittyvillä markkinoilla.

Kuinka voit sijoittaa osakerahastoihin?

Kuinka sinä sitten voit päästä käsiksi näihin osakerahastoihin, jotka toimivat globaalissa mittakaavassa, ja mahdollistavat omistustesi äärimmäisen helpon hajautuksen? Helpoin ratkaisu lienee nykypäivänä jonkin verkossa toimivan kaupankäyntialustan käyttäminen. Tällaisia alustoja on tarjolla jo pankkisikin puolesta, mutta mikäli haluat sijoittaa osakkeisiin ja rahastoihin ilman välityskuluja on esimerkiksi verkossa toimiva eToro tähän hyvä vaihtoehto.